Over ons

In december 2015 startte een groep Lierenaars een nieuwe vluchtelingenwerking. Aangegrepen door de berichtgeving over de gevaren en problemen die vluchtelingen moeten overwinnen, vroegen zij zich af wat ze konden doen om de vluchtelingen hier te ondersteunen. Zo werd het eerste project Woonhulp voor vluchtelingen geboren.

In 2016 breidde de werking uit met andere projecten, zoals hulp bij het vinden van (vrijwilligers)werk, hulp bij het verhuizen, hulp bij het vinden van een sportclub, enz. In maart werd de vzw Mondiale Werken Regio Lier opgericht.

© Jan Van Bostraeten

De groep groeide van 5 vrijwilligers naar ondertussen meer dan 50 vrijwilligers, mensen van Lier en van andere gemeenten en ook een aantal vluchtelingen.

Als antwoord op het huisvestingsprobleem heeft de vzw op dit moment ook 5 transitwoningen waar vluchtelingen maximum één jaar kunnen wonen.

Omdat de afgelopen maanden ook meer en meer kinderen in het kader van gezinshereniging naar Lier kwamen (vooral uit Syrië), zet de vzw zich ook in om deze kinderen te helpen.

Eerst en vooral zorgt de vzw ervoor dat de kinderen zich welkom voelen in hun nieuw land en hun nieuwe stad of gemeente. Daarnaast krijgen de kinderen en hun ouders hulp bij het vinden van een school, bij de papierwinkel die naar school gaan met zich meebrengt, bij het leren en spreken van Nederlands, enz.

We blijven op zoek naar nieuwe vrijwilligers die:

  • Samen met de vluchtelingen woningen willen zoeken (o.a. tijdens de woonclubs);
  • Af en toe willen helpen bij een verhuizing;
  • Een vluchteling willen helpen bij het vinden van (vrijwilligers)werk;
  • Het beheer van de transitwoningen mee op zich willen nemen;
  • Mee willen werken aan laagdrempelige inloopmomenten;
  • Mee willen werken aan activiteiten (rommelmarkten, benefiet,…) of acties (dag van verzet tegen armoede, wereldvluchtelingendag,…)
  • Allerlei kleine herstellingen willen uitvoeren.

Als je graag op de hoogte blijft van onze oproepen tot hulp, kan je ons je mailadres bezorgen. Zo kan je zelf bepalen wat je wanneer zou kunnen doen. Mailen naar woonhulp.regiolier@gmail.com.

Heb je zelf een voorstel om te helpen, laat het ons ook weten. Telefonisch zijn we te bereiken op 0473/994157.

Je kan ook een gift doen op het rekeningnummer BE92 7350 4376 9923 van Mondiale Werken Regio Lier vzw.

De vzw is vooral actief in de gemeenten Lier, Nijlen, Berlaar, Duffel, Putte, Bonheiden, Lint, Ranst, Edegem, Wommelgem en Zandhoven.